SFBK

Följ dessa instruktioner om brand utbryter eller olycka uppstår:

Rädda

Rädda liv som är i uppenbar fara, men utsätt inte dig själv för risker. Utrym lokalen. Glöm inte att stänga fönster och dörrar. Bege dig till uppsamlingsplats om sådan finns förutbestämd.

Varna

Varna dem som hotas av branden så att också de kan sätta sig i säkerhet.

Larma

Larma genom att utlösa brandlarmet om sådant finns eller ring larmnumret 112 från en säker plats. Möt upp brandkåren när de kommer.

Släck

Om du har tillgång till släckutrustning och bedömer att du kan släcka branden kan du påbörja släckningsarbetet. Utsätt inte dig själv för onödiga risker. Använd inomhusbrandpost eller handbrandsläckare.