SFBK

Historik

Sottungsby FBK är grundad 31.7.1921 i dåvarande Helsinge landskommun. Nuförtiden är kommunen känd under namnet Vanda stad. Brandkårens första depå blev färdig på 1920-talet. Den stationen renoverades på 1980 och -90-talen och flyttades till sin nuvarande plats vid Tallkullavägen i början av 2000-talet.

Den andra stationen togs i bruk på 1950-talet. Stationen utvidgades på 70-talet, då man fick ändamålsenliga tvättutrymmen till depån, samtidigt som vaktmästarbostaden förstorades till cirka 80 kvadratmeter. I början av 2006 tog man i bruk den nyaste stationen, vilken byggdes vid samma gårdsplan som den andra stationen. I den nya stationen finns det tre bilplatser.

De första 30 åren fungerade kåren helt utan egna fordon. Byborna kom till hjälp med sina hästar och drog med kärror utrustningen på plats. Senare använde byborna sina egna lastbilar. Den första brandbilen anskaffades på 1950-talet. Det var en Jeep med öppet flak var brandkåristerna satt på flaken i en liten koja av faner. Under åren 1962 - 91 hade kåren till sitt förfogande en brandbil av märket Fargo D500.

Kårens nuvarande brandbil är en terränggående Unimog brandbil. Sottungsby FBK har förutom larmavdelningen en damavdelning och en junioravdelning.

Kårchefen Harry Wahlmans tal (klicka) vid kårens 50-års jubileum 1971.

terränghjulingen

Fargon och Kulkuri motorsprutan ute på övning.

terränghjulingen

Övning.

terränghjulingen

Padasjoki juniorläger.