SFBK

Kontakter

Roll Namn Tel
Ordförande Sebastian Helenius 050 4604238
Kårchef Ville Tiainen 045 675 8484
Ledare för damklubben Jaana Sergelius 044 3369000
Juniorledare Pelle Asplund 040 843 0414
Vaktmästare Åke Härmälä 040 703 4202
Kassör Stefan Asplund 040 867 4230
Sekreterare Tom Keskinen
E-post till samtliga: info@sottungsbyfbk.fi