SFBK

Stationerna

Museilidret


Brandkåren har tre egna stationer. På samma tomt, Brandkårsbacken finns de två stationer som används aktivt i den dagliga verksamheten. De nyaste stationen blev färdig i december 2005 och vid samma gårdsplan finns kårens station från 1950-talet. Kårens första station, från slutet av 1920-talet ligger drygt 100 meter från de nuvarande stationerna. Den här gamla stationen är främst bevarad i museisyfte.

Nya stationen

Nya stationen


Brandkårens nyaste station uppfördes invid den gamla stationen under åren 2004 - 2005. Stationen med tre bilplatser togs i bruk i början av 2006. I stationen inryms kårens släckningsbil Unimog och dess släpvagn. I släpvagnen förvaras brandårens terränghjuling. Stationens stomme är av träelement, vilka levererades av Plania-hus. Stationens storlek är cirka 110 kvadratmeter. I norra ändan av huset uppfördes ett övningstorn. Stationen har golvvärme och golvet värms med samma panna som värmer det gamla huset.

Gamla stationen

Gamla stationen


Kårens gamla station från 1950-talet är ännu i aktivt bruk. I garageutrymmen finns ett stall för Fargo-museibilen, ett för utrustning och det tredje stallet är en konditionssal. I byggnaden finns dessutom vaktmästarbostaden, bastu, tvättrum och omklädningsrum. I övre våningen finns ett klubbrum. Huset värms med en oljepanna, som också kan värmas med ved. Huset har plåttak. Delen med vaktmästarbostadenoch bastuavdelningen färdigställdes på 1970-talet.

Museistationen

Lidret på väg


Kårens första station byggdes i slutet på 20-talet i mitten av byn. Efter att ha varit i privat ego under en längre tid fick kåren station i sitt ego under 90-talet. Stationen restaurerades efter att den under årens lopp förfallit. Station låg dock på hyresmark och ägaren ville inte förlänga hyreskontraktet. På grund av detta flyttades stationen 2001 från sin ursprungliga plats. Kåren fick hyra den nuvarande marken av staden, stationen ligger bara ca 100m från den nuvarande stationen. Musestationen används i huvudsak till förvaring av musei föremål.