SFBK

Tjänster

Trädfällning

Brandkåren kan fälla sådana träd vilka är belägna på gårdsplanar och vilka kan vara besvärliga att fälla på egen hand. Brandkåren har specialutrustning med vilken man kan säkra att trädet inte faller åt fel håll.Kontakta kårchefen.

Vattenpumpning

Kåren har effektiva pumpar och kan till exempel tömma brunnar. Kontakta kårchefen.

Vattenpumpning

Vattenpumpning efter skyfall.