SFBK

Verksamheten är i tre aktiva avdelningar:

Larmavdelningen ansvarar för den operativa verksamheten

Larmavdelningen består av 20 aktiva brandkårister vilka är utbildade för att kunna utföra de uppgifter som kåren larmas till. I huvudsak är det eftersläckningsuppgifter och till exempel röjning av stormskador. Kåren har specialiserat sig för räddnings- och släckningsuppgifter i svår terräng och därför larmas kåren sommartid till bland annat mark- och skogsbränder. Som chef för larmavdelningen fungerar Hans Helenius.

Damavdelningen ansvaras bland annat för förplägning

En av damavdelningens uppgifter är att stöda den övriga kåren. Damerna sköter om förplägningen vid olika evenemang och de är också beredda att rycka ut och sköta om mat och dryck vi större olyckor eller bränder. I damavdelningen medverkar knappt 10 aktiva medlemmar. Damavdelningens ledare är Jaana Sergelius

Junioravdelningen utbildar till larmavdelningen

Junioravdelningen är tänkt för juniorer i åldern 10-17 år. Utbildningen går ut på att skola och uppfostra juniorerna till ansvarskännande personer, vilka aktivt börjar delta i larmavdelningen efter att de fyllt 18 år. Juniorerna sammankommer till övningar en gång i veckan och deltar i tävlingar och läger.

Bli understödande medlem

Intresserade kan bli understödande medlemmar med att betala en årlig understödsavgift. Personmedlemmar betalar minst 20 euro/år och företagsmedlemmar minst 60 euro/år. Om du vill bli understödsmedlem, betala in en frivillig summa på kontot:

Aktia 405513-54606
Skriv som meddelande
"Understödande medlem" och betalarens kontaktuppgifter.

Tack för understödet!