Historik

Sottungsby FBK är grundad 31.7.1921 i dåvarande Helsinge landskommun. Nuförtiden är kommunen känd under namnet Vanda stad. Brandkårens första depå blev färdig på 1920-talet. Den stationen renoverades på 1980 och -90-talen och flyttades till sin nuvarande plats vid Tallkullavägen i början av 2000-talet.

Den andra stationen togs i bruk på 1950-talet. Stationen utvidgades på 70-talet, då man fick ändamålsenliga tvättutrymmen till depån, samtidigt som vaktmästarbostaden förstorades till cirka 80 kvadratmeter. I början av 2006 tog man i bruk den nyaste stationen, vilken byggdes vid samma gårdsplan som den andra stationen. I den nya stationen finns det tre bilplatser.

Fargon och Kulkuri motorsprutan ute på övning.

Övning på gång.

Padasjoki juniorläger.

 

De första 30 åren fungerade kåren helt utan egna fordon. Byborna kom till hjälp med sina hästar och drog med kärror utrustningen på plats. Senare använde byborna sina egna lastbilar. Den första brandbilen anskaffades på 1950-talet. Det var en Jeep med öppet flak var brandkåristerna satt på flaket i en liten koja av faner. Under åren 1962 – 91 hade kåren till sitt förfogande en brandbil av märket Fargo D500.

Museibilen Fargo D500

Året var 1962 då kåren fick sin första riktiga brandbil. Helsinge landskommun hade i samma tider startat sin egna ordinarie brandkår, men skaffade också åt Sottungsby FBK en splitterny Fargo-brandbil. Bilen tjänade troget i nästan 30 år tills kåren köpte sin nuvarande bil 1991. Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet renoverades den till kördugligt skick. Då Fargo-brandbilen kom till kåren var det den kraftigaste brandbilen i Helsinge, med sina 202 hästkrafters motor. Bilen hade frontpump och en vattentank med 1500 liter vatten.

Museistationen

Kårens första station byggdes i slutet på 20-talet i mitten av byn. Efter att ha varit i privat ego under en längre tid fick kåren station i sitt ego under 90-talet. Stationen restaurerades efter att den under årens lopp förfallit. Station låg dock på hyresmark och ägaren ville inte förlänga hyreskontraktet. På grund av detta flyttades stationen 2001 från sin ursprungliga plats. Kåren fick hyra den nuvarande marken av staden, stationen ligger bara ca 100m från den nuvarande stationen. Musestationen används i huvudsak till förvaring av musei föremål.